Reactie op advies Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Nationaal Programma Landelijk Gebied

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over de benodigde inhoud van het op te stellen milieueffectrapport (planMER) voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied.