Nota van Antwoord zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Nationaal Programma Landelijk Gebied

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op de zienswijzen die zijn ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport (planMER) voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied.