AFschrift brief Groot onderhoud Coenbrug A8 oktober 2023

Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de gemeente Zaanstad. De brief ging over het plaatsen van geluidschermen bij de Coenbrug bij Zaandam.

AFschrift brief Groot onderhoud Coenbrug A8 oktober 2023