Informatieblad Herstelrecht na een strafbaar feit

Mediation in Strafzaken en Herstelbemiddeling

Herstelrecht biedt betrokkenen bij een (mogelijk) strafbaar feit, onder wie slachtoffers, verdachten, veroorzakers en veroordeelden, de mogelijkheid om de gevolgen te herstellen. Het kan gaan om emotionele, fysieke, materiële en immateriële schade. Professioneel begeleid contact tussen partijen geeft deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen en antwoorden te geven, te vertellen wat de impact is geweest, ieders kant van het verhaal te vertellen, excuses aan te bieden en waar gewenst afspraken te maken. Vanuit de gedachte dat dit bijdraagt aan herstel van de deelnemers.

Informatieblad Herstelrecht na een strafbaar feit (PDF | 3 pagina's | 80 kB)