Meicirculaire Gemeentefonds 2018

De meicirculaire 2018 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2018 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Download 'Meicirculaire Gemeentefonds 2018'

PDF document | 3 MB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Rekenmodel meicirculaire mei 2018 (versie 11 juli)'

Rekenblad (Open standaard) | 828 kB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Rekenmodel meicirculaire mei 2018 in constante prijzen (versie 11 juli)'

Rekenblad (Open standaard) | 834 kB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Taakmutatie 2018, mei 2018'

Rekenblad (Open standaard) | 140 kB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Taakmutatie 2019, mei 2018'

Rekenblad (Open standaard) | 294 kB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Taakmutatie 2020, mei 2018'

Rekenblad (Open standaard) | 268 kB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Taakmutatie 2021, mei 2018'

Rekenblad (Open standaard) | 267 kB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Taakmutatie 2022, mei 2018'

Rekenblad (Open standaard) | 271 kB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Taakmutatie 2023, mei 2018'

Rekenblad (Open standaard) | 267 kB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Suppletie-uitkering Overheveling IUSD mei 2018 inclusief toelichting'

Rekenblad (Open standaard) | 705 kB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Beschermd Wonen 2018-2023 -IUSD Wmo mei 2018'

Rekenblad (Open standaard) | 230 kB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Participatie 2018-2023 en IUSD participatie 2019 inclusief correctie re-integratie'

Rekenblad (Open standaard) | 762 kB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Voogdij - 18plus IUSD jeugd 2018 (versie 11 juni)'

Rekenblad (Open standaard) | 344 kB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Wmo-model 2016-2018 mei 2018'

Rekenblad (Open standaard) | 497 kB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Mo-model 2016-2023'

Rekenblad (Open standaard) | 72 kB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Vo-model 2018-2023'

Rekenblad (Open standaard) | 74 kB

Circulaire | 31-05-2018

Download 'Veelgestelde vragen meicirculaire 2018 (versie 11 juli 2018)'

PDF document | 6 pagina's | 589 kB

Circulaire | 31-05-2018

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Zoals aangekondigd worden met ingang van de septembercirculaire 2017 de rekenbestanden conform de richtlijnen van de rijksoverheid alleen nog aangeboden in ODS-formaat (Open Document Spreadsheet). De rekenbestanden zijn geschikt voor gebruik vanaf Excel 2013. Bij de publicatie van de meicirculaire 2017 zijn daarnaast andere programma’s genoemd die de rekenbestanden in ODS-formaat kunnen lezen.