Meicirculaire gemeentefonds 2019

De meicirculaire 2019 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2019 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Download 'Meicirculaire gemeentefonds 2019 versie 17 juni'

PDF document | 154 pagina's | 1,6 MB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Veelgestelde vragen meicirculaire gemeentefonds 2019 versie 8 juli'

PDF document | 118 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Rekenmodel meicirculaire, mei 2019 versie 17 juni'

Rekenblad (Open standaard) | 701 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Rekenmodel meicirculaire, mei 2019 in constante prijzen versie 17 juni'

Rekenblad (Open standaard) | 702 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Taakmutatie 2019, mei 2019 versie 17 juni'

Rekenblad (Open standaard) | 266 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Taakmutatie 2020, mei 2019 versie 17 juni'

Rekenblad (Open standaard) | 250 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Taakmutatie 2021, mei 2019'

Rekenblad (Open standaard) | 240 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Taakmutatie 2022, mei 2019'

Rekenblad (Open standaard) | 238 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Taakmutatie 2023, mei 2019'

Rekenblad (Open standaard) | 237 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Taakmutatie 2024, mei 2019'

Rekenblad (Open standaard) | 229 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Beschermd wonen 2019-2024, mei 2019'

Rekenblad (Open standaard) | 89 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Participatie 2019-2024, mei 2019 versie 17 juni'

Rekenblad (Open standaard) | 691 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Voogdij 18+ 2019-2024, mei 2019'

Rekenblad (Open standaard) | 96 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Mo-model 2019-2024, mei 2019'

Rekenblad (Open standaard) | 48 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Vo-model 2019-2024, mei 2019'

Rekenblad (Open standaard) | 65 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Berekening basisgegevens gemiddeld gestandaardiseerd inkomen, mei 2019'

Rekenblad (Open standaard) | 95 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Brief uitkomsten VJN Jeugdzorg en GGZ'

PDF document | 8 pagina's | 311 kB

Circulaire | 31-05-2019

Download 'Richtlijn ramen extra middelen jeugdzorg'

PDF document | 3 pagina's | 142 kB

Circulaire | 31-05-2019

Op 17 juni is een nieuwe versie van de circulaire gepubliceerd vanwege wijzigingen in de integratie-uitkering Participatie (onderdeel Wsw), de integratie-uitkering Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten en het onderwerp Digitaal stelsel Omgevingswet landelijke voorziening. Als gevolg hiervan zijn ook verbeterde versies van het rekenmodel (in constante prijzen), de taakmutatiebestanden 2019 en 2020 en het bestand ‘Participatie 2019-2024’ op internet geplaatst. De nieuwe bestanden hebben de toevoeging ‘versie 17 juni’ meegekregen. Voor een nadere toelichting op de wijzigingen zie het document met veel gestelde vragen.

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Zoals aangekondigd worden met ingang van de septembercirculaire 2017 de rekenbestanden conform de richtlijnen van de rijksoverheid alleen nog aangeboden in ODS-formaat (Open Document Spreadsheet). De rekenbestanden zijn geschikt voor gebruik vanaf Excel 2013. Bij de publicatie van de meicirculaire 2017 zijn daarnaast andere programma’s genoemd die de rekenbestanden in ODS-formaat kunnen lezen.