Septembercirculaire gemeentefonds 2021 - aangepaste versie 27 september 2021

De septembercirculaire 2021 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. 

Septembercirculaire gemeentefonds 2021 - aangepaste versie 27 september 2021 (PDF | 89 pagina's | 1,5 MB)

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen. 

Update 27 september 2021

Op 27 september is een nieuwe versie van de circulaire en meerdere rekenbestanden gepubliceerd. Een toelichting op de wijzigingen is te vinden in de rubriek 'meestgestelde vragen' op deze pagina. De nieuwe bestanden zijn te herkennen aan de toevoeging 'versie 27 september'.

Rekenbestanden

Meestgestelde vragen