Aanbiedingsbrief bij septembercirculaires 2021 gemeentefonds en provinciefonds

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de septembercirculaire 2021 voor het gemeentefonds en provinciefonds. De septembercirculaires 2021 geven een actueel beeld over de gemeente- en provinciefondsuitkeringen voor 2021 en verder, gebaseerd op de Miljoenennota 2022 van het Rijk.

Aanbiedingsbrief bij septembercirculaires 2021 gemeentefonds en provinciefonds (PDF | 1 pagina | 93 kB)