Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

Publicatie in de Staatscourant van het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Het gaat om een overeenkomst tussen de Rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, branche- en netwerkverenigingen in de bouwsector en opdrachtgevers van bouwprojecten.

Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)