Hoofdlijnennotitie Biobased Economy

Deze notitie geeft de middellange termijnvisie van het kabinet weer op de hele keten van Biobased economy, van duurzame biomassavoorziening tot biobased toepassingen.

Hoofdlijnennotitie Biobased Economy (PDF | 10 pagina's | 253 kB)