Beantwoording Kamervragen over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Minister Blok (VenJ) beantwoordt de vragen van de Eerste Kamer over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Beantwoording Kamervragen over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (PDF | 6 pagina's | 54 kB)

De vragen werden gesteld naar aanleiding van de brief die zijn voorganger de Eerste Kamer toezond op 11 november 2016. Het onderwerp van het schriftelijke overleg is de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten van 3 juni 2016 met aandachtspunten bij de voorgenomen modernisering van het Wetboek van Strafvordering.