Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten

Minister Blok (VenJ) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten. Het wetsvoorstel gaat over de aanpassing van enkele bepalingen van de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden. Daarnaast bevat het een regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard.

Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten (PDF | 1 pagina | 149 KB)