Nota van wijziging bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten. Het wetsvoorstel gaat over de aanpassing van enkele bepalingen van de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden. Daarnaast bevat het een regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard.

Nota van wijziging bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten (PDF | 7 pagina's | 166 KB)