Kamerbrief over Nederlandse inzet in Afghanistan 2018-2021

De ministers Blok (BZ), Bijleveld-Schouten (Defensie), Grapperhaus (JenV) en Kaag (Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking) sturen de Eerste Kamer een brief over het kabinetsbesluit om de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support te intensiveren met ongeveer 60 militairen, de bijdrage te verlengen tot en met 31 december 2021 en hierover voortgangsrapportages te sturen ten behoeve van een jaarlijks evaluatiemoment.

Eenzelfde brief is naar de Tweede Kamer verstuurd.

Kamerbrief over Nederlandse inzet in Afghanistan 2018-2021 (PDF | 16 pagina's | 215 kB)