Kamerbrief bij rapport experiment leefklimaat Nieuwegein

Minister Dekker stuurt het rapport 'Het effect van een alternatief detentieregime op gedrag en gezondheid van gedetineerden: een experiment in een penitentiaire inrichting' naar de Tweede Kamer. Het rapport evalueert de pilot leefklimaat in de penitentiaire inrichting (PI) Nieuwegein. De minister verwacht dat hij zijn beleidsreactie op dit rapport en op evaluaties van pilots in andere PI's in het voorjaar van 2020 naar de Kamer kan sturen.

Kamerbrief bij rapport experiment leefklimaat Nieuwegein (PDF | 1 pagina | 157 kB)