Eindrapport pilots leefklimaat Nieuwegein

Het rapport evalueert een experiment met een veranderd leefklimaat in de penitentiaire inrichting (PI) in Nieuwegein.

Eindrapport pilots leefklimaat Nieuwegein (PDF | 88 pagina's | 3,6 MB)