Uitstelbrief Kamervragen over uitzending BOOS over NCOI

Minister Van Engelshoven stelt de beantwoording uit van de Kamervragen naar aanleiding van een uitzending van BOOS over het mogelijk sjoemelen met overheidsgeld door NCOI.