Kamerbrief COVID-19 aanpak mbo

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de aanbevelingen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tegen verspreiding van het coronavirus.  

Op 15 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat in verband met het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus er tot en met 6 april geen onderwijs plaatsvindt op de locaties van scholen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).