Aanbiedingsbrief bij incidentele suppletoire begrotingen EZK, FIN, LNV en SZW vanwege Noodpakket banen en economie

Minister Hoekstra biedt 4 suppletoire (aanvullende) begrotingen aan vanwege het Noodpakket banen en economie dat nodig is vanwege de crisis rondom het coronavirus.

Aanbiedingsbrief bij incidentele suppletoire begrotingen EZK, FIN, LNV en SZW vanwege Noodpakket banen en economie (PDF | 1 pagina | 92 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.

De aanvullende begrotingen regelen extra uitgaven door de ministeries van:

  • Economische Zaken en Klimaat (EZK);
  • Financiën (FIN); 
  • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV);
  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Bijlagen