Kamerbrief versterking internationale inzet op biodiversiteit

Ministers Kaag en Schouten beschrijven de internationale aspecten van de versterkte inzet van het kabinet voor biodiversiteit. Hieronder valt ook de Nederlandse inzet voor de 15e Conferentie van Partijen bij het Biodiversiteitsverdrag.

Kamerbrief versterking internationale inzet op biodiversiteit (PDF | 10 pagina's | 548 kB)