Aanbieding 4 NZa-monitors contractering 2020

Minister Van Rijn stuurt de Tweede Kamer 4 rapporten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over contracten in de zorg voor 2020.