Kamerbrief Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

In deze Kamerbrief informeert minister Schouten de Kamer over de nadere invulling van de aanvullende tegemoetkoming voor de sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector.