Memorie van toelichting bij 3e incidentele suppletoire begroting LNV vanwege Noodpakket banen en economie en wijzigingen aanpak stikstofproblematiek

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanwege het Noodpakket banen en economie en wijzigingen in de aanpak van de stikstofproblematiek die nodig zijn vanwege de crisis rondom het coronavirus.

Memorie van toelichting bij 3e incidentele suppletoire begroting LNV vanwege Noodpakket banen en economie en wijzigingen aanpak stikstofproblematiek (PDF | 6 pagina's | 207 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.