Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over innen verkeersboetes Wahv

Minister Dekker stuurt het rapport 'Het innen van verkeersboetes op basis van de Wahv' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de Tweede Kamer. Hij gaat daarbij in op het belang van rechtsbescherming in tijden van crisis en geeft de kern van zijn beleidsreactie.