Het innen van verkeersboetes op basis van de Wahv

Het rapport onderzoekt de inning van verkeersboetes op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Het kijkt daarbij naar de effectiviteit van de inning, de kosten van de inning en de relatie tussen de inning en schuldenproblematiek.