Kamerbrief uitvoering moties over evaluaties missiebijdragen

Ministers Blok en Bijleveld beschrijven hoe zij invulling geven aan 2 aangenomen moties over het betrekken van onafhankelijke partijen bij evaluaties van Nederlandse militaire bijdragen die vallen onder artikel 100 van de Grondwet.

Kamerbrief uitvoering moties over evaluaties missiebijdragen (PDF | 5 pagina's | 288 kB)