Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting gemeentefonds vanwege maatregelen door coronacrisis

Wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het gemeentefonds vanwege maatregelen door de crisis rondom het coronavirus.

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis worden extra uitgaven gedaan die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.