Bijstelling en aanscherping en vervolgproces actualisatie curriculum primair en voortgezet onderwijs

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de aanpassingen in de aanpak van de verbetering van het lesprogramma (curriculum) in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (funderend onderwijs). Onder meer in verband met de coronacrisis.

Bijstelling en aanscherping en vervolgproces actualisatie curriculum primair en voortgezet onderwijs (PDF | 6 pagina's | 459 kB)