Aanbieding CTIVD-rapport intrekking Nederlanderschap

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.