Kamerbrief aanscherping Wgp-maximumprijzen per 1 oktober 2020 met mitigerende maatregelen

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over aanscherping Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp)-maximumprijzen per 1 oktober 2020 met mitigerende maatregelen.

Kamerbrief aanscherping Wgp-maximumprijzen per 1 oktober 2020 met mitigerende maatregelen (PDF | 4 pagina's | 213 kB)