Kamerbrief diverse onderwerpen funderend onderwijs en lerarenbeleid

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en het lerarenbeleid. Ook gaat hij in op een aantal beleidsontwikkelingen op deze terreinen.

Kamerbrief diverse onderwerpen funderend onderwijs en lerarenbeleid (PDF | 24 pagina's | 1,3 MB)

Bijlagen