Rapport Monitor LOB 2020 (publieksversie)

Onderzoek naar de activiteiten voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Rapport Monitor LOB 2020 (publieksversie) (PDF | 11 pagina's | 2,1 MB)