Kamerbrief Regio Deal Groningen Noord

Mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de staatsecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, biedt minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal Groningen Noord aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt.
Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart, door in te zetten op een ongedeelde stad met gemengde wijken. Men streeft ernaar om de brede welvaart en algemene leefbaarheid in Groningen Noord over 10 jaar dichter bij het stedelijk gemiddelde te brengen. Groningen wil een inclusieve stad zijn waar iedereen tot zijn recht komt en op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving: in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt.

Kamerbrief Regio Deal Groningen Noord (PDF | 2 pagina's | 79 kB)