Kamerbrief Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, biedt minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt.

Kamerbrief Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen (PDF | 2 pagina | 77 kB)