Kamerbrief RegioDeal Zuidoost Friesland

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, biedt minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal Zuidoost Friesland aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart, door te investeren in de vitaliteit van de dorpen en de veerkracht van het landschap.

Kamerbrief RegioDeal Zuidoost Friesland (PDF | 2 pagina's | 36 kB)