Kamerbrief Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, biedt minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart, door in te zetten op het verbeteren van het toekomstperspectief voor de bewoners in de wijken Overvecht (gemeente Utrecht), Batau (gemeente Nieuwegein) en Vollenhove (gemeente Zeist).

Kamerbrief Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove ( PDF | 2 pagina's | 35 kB )