Kamerbrief mt beleidsreactie op rapport Periodiek beeld terugkeer 2019

Staatssecretaris Broelers-Knol stuurt de Tweede Kamer het rapport van het onderzoek Periodiek beeld terugkeer 2019 van de Inspectie voor
Justitie en Veiligheid. Zij geedt daarbij haar beleidsreactie op het rapport.