Aanbiedingsbrief bij wetsvoorstel 4e incidentele suppletoire begroting LNV vanwege kosten ruiming en uitvoering 'stoppersregeling' nertsenhouderijen

Minister Schouten biedt de 4e suppletoire (aanvullende) begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan vanwege kosten voor de ruiming en uitvoering van de 'stoppersregeling' van nertsenhouderijen. De kosten hangen samen met de crisis rondom het coronavirus.

Aanbiedingsbrief bij wetsvoorstel 4e incidentele suppletoire begroting LNV vanwege kosten ruiming en uitvoering 'stoppersregeling' nertsenhouderijen (PDF | 1 pagina | 67 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.