Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 4e incidentele suppletoire begroting LNV vanwege kosten ruiming en uitvoering 'stoppersregeling' nertsenhouderijen

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanwege kosten voor de ruiming en uitvoering van de 'stoppersregeling' van nertsenhouderijen. De kosten hangen samen met de crisis rondom het coronavirus.

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 4e incidentele suppletoire begroting LNV vanwege kosten ruiming en uitvoering 'stoppersregeling' nertsenhouderijen (PDF | 8 pagina's | 100 kB)