Memorie van antwoord Grondwetsvoorstel kiescollege kiezers buiten Nederland

Memorie van antwoord over Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Memorie van antwoord Grondwetsvoorstel kiescollege kiezers buiten Nederland (PDF | 7 pagina's | 535 kB)