Memorie van Toelichting Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JV

Dit wetsvoorstel strekt ertoe enkele wijzigingen aan te brengen in de Participatiewet en in de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, alsmede om de rechter tijdelijk de mogelijkheid te bieden de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden en andere verhaalsacties te schorsen en een schuldenaar een tijdelijk betalingsuitstel te verlenen.

Memorie van Toelichting Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JV (PDF | 19 pagina's | 1,2 MB)