Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen

Minister Wiebes reageert op vragen en opmerkingen over het voorstel van wet houdende regels omtrent de uitvoering van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen).