Memorie van toelichting 2e Incidentele Suppletoire Begroting VWS

Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (2e incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen).

Memorie van toelichting 2e Incidentele Suppletoire Begroting VWS (PDF | 33 pagina's | 1,6 MB)