Nader rapport wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV.

Nader rapport wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (PDF | 6 pagina's | 342 kB)