Wetsvoorstel en memorie van toelichting RIV toets UWV door arbeidsdeskundigen

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV.

Wetsvoorstel en memorie van toelichting RIV toets UWV door arbeidsdeskundigen (PDF | 14 pagina's | 864 kB)