Regeling van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 september 2020

Regeling voor vaststelling van programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs 2021.

Regeling van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 september 2020 (PDF | 10 pagina's | 482 kB)