Beantwoording Kamervragen over loslopende nertsen

Minister Schouten beantwoordt vragen over loslopende nertsen en de risico's voor de volksgezondheid in verband met corona bij nertsen.