Kamerbrief bij evaluatierapport Nederland OESO Working Group on Bribery en met reactie op rapport Exporting Corruption

Minister Grapperhaus en minister Kaag sturen het evaluatierapport 'Implementing the OECD Anti Bribary Convention' van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) naar de Tweede Kamer. Het rapport evalueert de invoering en handhaving van het OESO-Verdrag tegen omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties in Nederland. Daarnaast reageren zij op het bericht
'Nederland presteert zwak bij bestrijding van corruptie' uit het Financvieel Dagblad van 13 oktober 2020. Ook geven zij de kabinetsreactie op het rapport 'Exporting Corruption' van Transparency International.

Kamerbrief bij evaluatierapport Nederland OESO Working Group on Bribery en met reactie op rapport Exporting Corruption (PDF | 8 pagina's | 286 kB)