Implementing the OECD Anti Bribary Convention Netherlands Phase 4 Report

Het rapport evalueert de invoering (implementatie) en handhaving in Nederland van het OESO-Verdrag tegen omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties.

Implementing the OECD Anti Bribary Convention Netherlands Phase 4 Report (PDF | 120 pagina's | 2,4 MB)