Beantwoording vragen over uitvoering moties en toezeggingen funderend onderwijs en lerarenbeleid

Minister Slob beantwoordt de aanvullende vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over de brief van 10 juli 2020. De vragen gingen over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en het lerarenbeleid en over een aantal overige beleidsontwikkelingen.